• darkblurbg
  Smit BIM Engineering
  Virtual reality design - Energie transitie
  Duurzame energie - BIM
 • darkblurbg
  Smit BIM Engineering
  Virtual reality design - Energie transitie
  Duurzame energie - BIM
 • darkblurbg
  Smit BIM Engineering
  Virtual reality design - Energie transitie
  Duurzame energie - BIM

Het is algemeen bekend dat keuzes in het engineeringsproces een groot effect hebben op de bouwkosten en de kwaliteit. Mijn doelstelling is altijd opdrachten zo efficiënt mogelijk te engineeren.

Ik zie het als belangrijkste taak om ideeën van de opdrachtgever zo praktisch mogelijk te vertalen. Goed engineeren is rekenen, modelleren en buiten de kaders en vakgebieden kunnen denken.

Mijn vakgebied betreft de werktuigkundige installaties ook wel HVAC genoemd.

Bijkomende werkzaamheden:

 • Modelleren en engineeren met Revit MEP
 • Modelleren en engineeren met Stabicad for revit
 • VABI_UO 
 • VABI_UO gebouwsimulatie TO *1
 • VABI Elements (volgt) *2
 • EPG berekeningen (Utiliteit)
 • PvE-VO-DO-Bestek
 • Bestekschrijven (Kubus)

De werkzaamheden kan ik vanuit huis of op locatie uitvoeren, dit in overleg met de opdrachtgever.

*1). De rekentool gebouwsimulatie is een prijzige licentie en deze berekening word niet veel toegepast. Mocht ik deze berekening voor u moeten maken ga ik ervan uit dat u over de licentie beschikt. Is dit niet het geval en moet ik de licentie aanschaffen dan zullen de kosten in mijn uurloon verwerkt worden.

*2). VABI Elements is de opvolger van VABI_UO, ik ga in de toekomst cursussen volgen om ook deze rekenmethode toe te kunnen passen. BIM en VABI elements kun je koppelen, voordeel kan zijn in vroeg stadium gebouwsimulatie berekeningen uit te voeren. Het gebouw word getoetst aan de gestelde eisen en er kunnen installatieconcepten gesimuleerd worden op het ambitieniveau van de opdrachtgever.